Xem thông tin căn cứ của biểu mẫu

Bước 1: Tại trang chủ của VinasForm, quý khách chọn “Thư viện biểu mẫu”

Bước 2: Tìm kiếm biểu mẫu và chọn “Xem chi tiết” vào biểu mẫu lựa chọn

Bước 3: Tại mục Cơ sở pháp lý sẽ xuất hiện các văn bản pháp lý liên quan đến biểu mẫu mà quý khách lựa chọn. Quý khách có thể click vào văn bản pháp lý để xem chi tiết

Màn hình sẽ hiện thị nội dung của văn bản pháp lý trên trang https://doc.vinaseco.vn