Văn bản pháp luật

1. Tìm kiếm văn bản

Tại màn hình chi tiết của Hợp đồng – Vụ việc chọn Văn bản pháp luật, chọn Tìm văn bản

Ứng dụng tra cứu văn bản pháp luật Việt Nam – VinasDoc hiện ra, nhập tên văn bản cần tìm kiếm, chọn Tìm kiếm

2. Thêm văn bản

Copy link của văn bản cần thêm trên Ứng dụng tra cứu văn bản pháp luật Việt Nam – VinasDoc và Paste tại ô nhập link văn bản, rồi chọn Thêm

3. Ghi chú 

– Tại màn hình Văn bản pháp luật, chọn Sửa ghi chú

– Nhập nội dung cần ghi chú và chọn Lưu

4. Xóa văn bản

Chọn văn bản cần xóa và chọn Xóa