Tạo biểu mẫu

Bước 1: Quý khách tìm kiếm biểu mẫu phù hợp

Bước 2: Quý khách tham khảo các thông tin về biểu mẫu đã lựa chọn

Bước 3: Quý khách chọn vào nút “Tạo tài liệu” ở bên phải màn hình

Bước 4: Tại màn hình sẽ hiển thị 2 phần. Bên Phải là văn bản, biểu mẫu chưa được hoàn chỉnh.

Bên Trái là bảng các thông tin quý khách cần điền để hoàn thiện văn bản, biểu mẫu.

Quý khách nhập các thông tin cần thiết theo các bước như sau:

Sau đó chọn nút “Hoàn thành”, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin còn trống vào biểu mẫu và lưu vào mục “Tài liệu của bạn” trong tài khoản quý khách đang sử dụng.

Bước 5: Quý khách có thể in trực tiếp văn bản, biểu mẫu mà quý khách vừa tạo bằng cách ấn vào nút “In” ở góc bên phải màn hình.

Quý khách có thể tải file word văn bản, biểu mẫu mà quý khách vừa tạo về máy bằng cách ấn vào nút “Tải file word”.

Hoặc lưu văn bản, biểu mẫu vừa tạo vào tài khoản của quý khách khi ấn vào nút “Lưu tài liệu”.