Tạo tài khoản Nhà tuyển dụng

Bước 1: Truy cập vào trang web https://jobs.vinaseco.vn/login-company chọn “Đăng nhập” để truy cập đường dẫn tạo tài khoản. Để tạo tài khoản bạn chọn “Tạo tài khoản nhà tuyển dụng”

Bước 2: Nhà tuyển dụng nhập các thông tin: tên công ty, email, mật khẩu và chọn “Đăng ký” để hoàn tất.