Tạo danh sách biểu mẫu yêu thích

Bước 1: Tại trang chủ của VinasForm, quý khách chọn “Thư viện biểu mẫu”

Bước 2: Tìm kiếm biểu mẫu và chọn “Xem chi tiết” vào biểu mẫu lựa chọn

Bước 3: Hệ thống sẽ đưa quý khách đến trang thông tin chi tiết của biểu mẫu vừa chọn. Quý khách chọn nút “Ưa thích”

Danh sách ưa thích của quý khách sẽ được cập nhật với biểu mẫu vừa rồi