Tải biểu mẫu

Bước 1: Tìm kiếm biểu mẫu. Quý khách thực hiện việc tìm kiếm biểu mẫu như phần hướng dẫn tìm kiếm biểu mẫu

Bước 2: Sau khi đã chọn biểu mẫu thích hợp, quý khách chọn vào nút xem chi tiết.

Màn hình sẽ hiện thị các thông tin về biểu mẫu như: Tên của biểu mẫu; Khái niệm về tên biểu mẫu; Sử dụng văn bản, biểu mẫu trong trường hợp nào?; Các giấy tờ, thông tin cần thiết để soạn văn bản, biểu mẫu hay các lưu ý cần thiết về việc sử dụng văn bản, biểu mẫu này. Giúp quý khách có thêm những thông tin cần thiết về văn bản, biểu mẫu của quý khách đang cần.

Về phần nội dung tài liệu, quý khách sẽ được xem chi tiết về hình thức và nội dung của biểu mẫu xem hợp lý chưa trước khi tải biểu mẫu về.

Bước 3: Quý khách chọn nút tải xuống ở phía bên phải màn hình.

Ngay lập tức biểu mẫu file word sẽ được tải về máy của quý khách. Quý khách có thể chỉnh sửa các nội dung hợp lý theo nhu cầu của mình.