Sửa thông tin tài khoản

Bước 1: Sau khi đã đăng nhập tài khoản vào trang https://form.vinaseco.vn/, quý khách chọn biểu tượng hình người ở góc bên phải màn hình, rồi chọn “sửa thông tin tài khoản”

Bước 2: Quý khách có thể sửa thông tin: địa chỉ email, họ tên. Sau đó ấn nút “Cập nhật”

Hệ thống sẽ cập nhật thông tin quý khách vừa thay đổi.