Truy cập trang quản trị

Bước 1: Tại trang chủ của VinasWeb, quý khách chọn mục “Trang cá nhân” ở góc phải màn hình.

Bước 2: Màn hình sẽ hiện thị thông tin website của bạn đã tạo. Quý khách chọn mục “chi tiết”.

Bước 3: Trong trang chi tiết thông tin website, tại mục thông số website quý khách lưu tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản trị.

Sau đó, chọn mục “Quản trị”.

Hệ thống sẽ đưa quý khách đến trang đăng nhập vào hệ thống quản trị của website bạn đã tạo.

Bước 5: Quý khách nhập thông tin tài khoản và mật khẩu vừa lưu lại ở mục thông số website sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

Đăng nhập thành công, quý khách đã truy cập được vào trang quản trị của website.