Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh

Ứng dụng tra cứu ngành nghề kinh doanh: https://tax.vinaseco.vn/business

1. Tra cứu theo mã ngành, nghề

Tại ô Tìm kiếm nhập mã ngành, nghề cần tìm kiếm.

Ghi chú:

Có thể tra cứu từ nhóm ngành nghề rộng nhất (ngành cấp 1) đến các nhóm ngành nghề nhỏ hơn (ngành cấp 2,3,4).

Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được chia thành 5 cấp:

Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái từ A đến U.

Ngành cấp 2 gồm 88 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng.

Ngành cấp 3 gồm 242 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng.

Ngành cấp 4 gồm 486 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành nghề cấp 3 tương ứng.

Ngành cấp 5 gồm 734 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành nghề cấp 4 tương ứng.

2. Tra cứu theo từ khóa

Tại ô Tìm kiếm nhập từ khóa liên quan đến ngành, nghề cần tra cứu.

Lưu ý:

Mã ngành cấp 4 dùng cho doanh nghiệp.

Mã ngành cấp 5 dùng cho hộ kinh doanh.