Đăng ký, đăng nhập

1. Tạo tài khoản

  • Để tạo tài khoản mới, tại màn hình trang chủ trong mục Thành viên chọn Thêm mới

  • Màn hình Thêm mới hiển thị như sau:

  • Bạn nhập các thông tin bao gồm: tên người dùng, email, tên, họ, trang web, mật khẩu sau đó chọn Thêm người dùng mới.

2. Đăng nhập

  • Bạn có thể truy cập vào đường link đăng nhập theo dữ liệu bên thiết kế website cung cấp
  • Điền tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp -> Đăng nhập

3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu website

  • Để lấy lại mật khẩu website, tại giao diện đăng nhập trang web bạn chọn “Quên mật khẩu” để cấp lại mật khẩu.

  • Sau đó truy cập vào địa chỉ Email đăng ký tài khoản để lấy lại mật khẩu đăng nhập.