Hướng dẫn Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng

Bước 1: Truy cập vào trang chủ, chọn mục “Đăng tuyển” để bắt đầu:

Bước 2: Tạo phần mô tả chi tiết công việc bạn nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu:

Bước 3: Sau khi hoàn thành mô tả công việc bạn chọn “Cập nhật công việc” để hoàn tất.