Hướng dẫn Nhà tuyển dụng cập nhật thông tin

Bước 1: Sau khi đăng nhập, màn hình hiển thị giao diện trang cá nhân. Tại màn hình, bạn chọn “Sửa thông tin” để cập nhật thông tin

Bước 2: Tại biểu mẫu tạo hồ sơ từng bước bạn nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu sau đó ấn nút “Cập nhật hồ sơ và lưu”. Cụ thể

  • Nhập các thông tin công ty: tên công ty, tên người đại diện, lĩnh vực hoạt động, giới thiệu ngắn gọn về công ty, địa chỉ, số chi nhánh, quy mô nhân sự, các đường dẫn facebook, website,…

  • Chọn “Cập nhật hồ sơ và lưu” để hoàn tất.