Hướng dẫn đăng nhập Email doanh nghiệp trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào mục Mail điện thoại

Truy cập vào ứng dụng Gmail trên điện thoại

Bước 2: Truy cập vào mục tài khoản trên Gmail bằng cách nhấn vào biểu tượng user

Click vào biểu tượng user trên góc trên bên phải màn hình

Bước 3: Trong mục tài khoản Gmail, vào mục Thêm Tài Khoản

Click vào mục Thêm tài khoản khác

Bước 4: Tại mục Thêm tài khoản bấm chọn Khác

Tại mục “Thêm tài khoản” bấm chọn “Khác”

Bước 5: Điền thông tin địa chỉ mail doanh nghiệp và ấn Tiếp theo

Điền thông tin và ấn Tiếp theo

Bước 6: Cài đặt máy chủ thư đến: Điền thông tin người dùng, mật khẩu và máy chủ như thông tin trong ảnh và ấn Tiếp theo

Điền thông tin như trong ảnh

Bước 7: Cài đặt máy chủ thư đi: Điền thông tin như trong ảnh và ấn Tiếp theo

Điền thông tin và ấn Tiếp theo

Bước 8: Thiết lập tên bạn -> Tiếp theo. Vậy là đã hoàn thiện

Điền tên bạn và ấn Tiếp theo