Hướng dẫn đăng bài lên website

Bước 1: Vào chuyên mục Bài viết

Để viết bài mới, bạn truy cập menu Bài viết -> Viết bài mới:

Ngoài ra, bạn sẽ thấy có các menu con hiện ra gồm: Tất cả bài viết, Viết bài mới, Chuyên mục, Thẻ. Trong đó:

– Tất cả các bài viết: Bạn sẽ xem được đầy đủ các bài viết hiện đang có trên web.

– Viết bài mới: Bạn click vào đây để bắt đầu tạo bài viết mới trên web.

– Chuyên mục: Bạn có thể tạo, sửa, xóa các chuyên mục có trên web.

– Thẻ: Bạn có thể tạo, sửa, xóa các thẻ ở đây.

Bước 2: Soạn thảo nội dung

Sau khi click vào Viết bài mới, bạn sẽ thấy giao diện của trang soạn thảo trong WordPress bao gồm khu vực nhập tiêu đề, nội dung, khung soạn thảo, chọn category, nhập tag (thẻ phân loại), format (định dạng) của bài post,…

Bước 3: Đưa bài viết vào chuyên mục và thẻ tag phù hợp

– Cài đặt trên phiên bản tiếng Anh: Bên cột phải mục Categories -> Add New Categories để tạo một chuyên mục mới và chọn chuyên mục đã tạo.

– Cài đặt trên phiên bản tiếng Việt: Bạn chọn Chuyên mục -> Thêm chuyên mục hoặc chọn những chuyên mục có sẵn để tạo một chuyên mục mới.

– Phần Thẻ (Tags) phía dưới là một chức năng để phân loại bài viết mục đích để lọc bài viết nó sẽ rất tốt cho SEO và điều hướng người dùng. Bạn nên cân nhắc kỹ để tạo Tag ngắn gọn nhất tham khảo các thẻ Tag của website hoangluyen.com để làm thẻ Tag cho bài viết của mình.

Bước 4: Chọn ảnh đại diện cho bài viết

Đây là ảnh đại diện cho bài viết này, nó sẽ hiển thị ở trang chủ, trang chuyên mục và các trang được trả ra kết quả với ảnh đại diện và tiêu đề đi kèm.

Sau khi click vào mục Đặt ảnh đại diện, giao diện sẽ hiện ra như bên dưới. Bạn chỉ cần chọn ảnh mình muốn và nhấn Đặt ảnh đại diện

Bước 5: Tiến hành lưu, lưu nháp

Sau khi hoàn thành nội dung, chúng ta sẽ tiến hành lưu bài. Bạn có thể chọn lưu nháp hoặc đăng tuỳ theo nhu cầu.