Cập nhật thông tin Người lao động

Bước 1: sau khi đã đăng nhập, để cập nhật thông tin cá nhân, người lao động chọn “Sửa thông tin” để cập nhật thông tin cá nhân:

Bước 2: Tại biểu mẫu tạo hồ sơ từng bước bạn nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu sau đó ấn nút “Cập nhật hồ sơ và lưu”. Cụ thể:

  • Nhập thông tin cá nhân

  • Thông tin công việc

  • Giới thiệu ngắn gọn về bản thân

  • Thông tin về sơ yếu lý lịch, học vấn, kỹ năng, ngoại ngữ

  • Để tải lên CV đính kèm, bạn chọn nút “Thêm CV”, nhập tiêu đề, chọn file và chọn “Thêm CV” để hoàn tất.