Tôi có nên đính kèm nhiều file khi ứng tuyển không?

  • Khi ứng tuyển trực tuyến qua job.vinaseco.vn, bạn chỉ có thể đính kèm 01 file duy nhất.