Làm sao để có thể xem những công việc mà tôi đã nộp đơn?

  • Bạn có thể xem những Hồ sơ xin việc bạn đã nộp bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp chuột vào “Công việc đã ứng tuyển”.