Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi nộp đơn ứng tuyển Online?

  • Khi bạn chọn “Ứng tuyển ngay”, nhà tuyển dụng sẽ nhận được Hồ sơ xin việc của bạn qua địa chỉ email. Họ cũng có thể truy cập để xem bất cứ lúc nào từ Hệ thống quản lý Hồ Sơ Xin Việc của họ trong tài khoản trên job.vinaseco.vn.