Tôi muốn kiểm tra hồ sơ đã được gửi đến Nhà tuyển dụng hay chưa?

  • Sau khi ứng tuyển, hệ thống tự động của chúng tôi sẽ gửi đến bạn một email với tiêu đề “bạn đã ứng tuyển thành công vào vị trí…”
  • Bạn cũng có thể đăng nhập vào Tài khoản/ và nhấp chuột vào “Công việc đã ứng tuyển”, nếu công việc bạn vừa ứng tuyển hiển thị ở đây tức là bạn đã ứng tuyển thành công